Bahasa dan Sastra

  1. UU no. 24 tahun 2009: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan, atau di sini
  2. PP no. 57 Tahun 2014Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsu Bahasa Indonesia